Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 10 stycznia 2019 roku

Protokół z dnia 10 stycznia 2019 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Protokół z dnia 10 stycznia 2019 roku z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kotarski

Data wytworzenia: 2019-01-10

Wprowadzający: Michał Kotarski

Modyfikujący: Michał Kotarski

Data modyfikacji: 2019-01-10

Opublikował: Michał Kotarski

Data publikacji: 2019-01-10