Zarządzenie zmieniające w sprawie utworzenia Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 851/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i powołania jej członków.

Na podstawie § 2 ust. 1 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2374)

zarządzam, co następuje:

1. W zarządzeniu Nr 194/15 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie utworzenia Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i powołania jej członków, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2. Powołuje się na członków Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji następujące osoby:

1) Filip Jerzy Chodkiewicz

2) Małgorzata Grygo

3) Piotr Piłasiewicz

4) Anna Sołtys

5) Joanna Siłkowska

6) Barbara Cituk

7) Małgorzata Jarmoszko

8) Urszula Teresa Jurgiel

9) Emilia Słucka

10) Jolanta Helena Sołtys

11) Tomasz Paweł Wiszyński

2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Wojciech Walulik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kotarski

Data wytworzenia: 2017-10-11

Wprowadzający: Michał Kotarski

Data modyfikacji: 2017-10-11

Opublikował: Michał Kotarski

Data publikacji: 2017-10-11