Zarządzenie zmieniające w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Augustowa...

Zarządzenie Nr 852/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Augustowa w Augustowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 15 ust. 3 pkt 2 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2374)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 193/15 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie utworzenia Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i powołania jej członków, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. Wyznaczam na przedstawicieli Burmistrza Miasta Augustowa w Augustowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego następujące osoby:

1) Anna Sołtys

2) Joanna Siłkowska"

§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Wojciech Walulik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kotarski

Data wytworzenia: 2017-10-11

Wprowadzający: Michał Kotarski

Data modyfikacji: 2017-10-11

Opublikował: Michał Kotarski

Data publikacji: 2017-10-11