Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kotarski

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Michał Kotarski

Modyfikujący: Michał Kotarski

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Michał Kotarski

Data publikacji: 2019-01-11