Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie krajowym

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie krajowym

Jakie dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

Do wniosku należy dołączyć:

rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami,

mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,

taryfę i cennik z zasadami zmian stawek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr. 125 poz.1371/.

Opis procedury:

Ubiegający się o zezwolenie składa wniosek w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Miejsce załatwiania sprawy:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym - pokój 23

godziny: poniedziałek - czwartek od 7.30 do 15.00

piątek 8.00 - 16.00

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, najpóźniej 30 dni.

Opłata skarbowa:

Brak.

Opłata za zezwolenie:

Zależy od okresu na jaki ma być udzielona zezwolenia:

samochód osobowy i autobus do 1 roku 100,00 zł

do 2 lat 150,00 zł

do 3 lat 200,00 zł

do 4 lat 250,00 zł

do 5 lat 300,00 zł

Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać:

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

określenie linii regularnej;

przebieg określonej linii komunikacyjnej w przewozach regularnych

czas, na jaki zezwolenie ma być udzielona.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Podlaski za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Komor

Wprowadzający: Jolanta Komor

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30