Uchwała Nr LVI/535/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr LVI/535/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2022-10-31

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2022-10-31

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2022-10-31