Uchwała Nr IX/83/03

U C H W A Ł A Nr IX/83/03

U C H W A Ł A Nr IX/83/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802/ i ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2002 r. Nr 240, poz. 2058/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm

Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 3682/4 o pow. 630 mkw położoną w Augustowie przy ul. Młyńskiej jej użytkownikowi wieczystemu, Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny ustalonej na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, ponieważ nieruchomość jest sprzedawana spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-09-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-09-02