Uchwała Nr X/87/03

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej.
GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR X/87/03

 • RADY mIASTa AUGUSTÓW

 1. 29 września 2003 r.

  • w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm oraz art. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 10 lat grunt o powierzchni 200 m2 stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 928/2 położony w Augustowie przy ul. Tartacznej.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

0000-00-00 0:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18