Uchwała Nr X/92/03

UCHWAŁA NR X/92/03

uchwała nr X/92/03

rady miasta augustów

z dnia z dnia 29 września 2003 r.

                                                                                                       w sprawie zaliczenia do kategorii  dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838; Nr 86, poz. 958; z 2001r. Nr 125, poz. 136; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, nr 216, poz. 1826; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Augustowie, Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po uopływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojwództwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Augustów

 

/Andrzej Kurczyński/

                                                                                                                                                                       Załącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych położonych w obrębie granic administracyjnych miasta augustowa

1/  ulica Agrestowa,

2/  ulica Arnikowa,

3/ ulica Bluszczowa,

4/ ulica Bobrowa,

5/ ulica Bociania,

6/ ulica Borki,

7/ ulica Cicha,

8/ ulica Cienista,

9/ ulica Jagodowa,

10/ ulica Piotra Chwalczewskiego,

11/ ulica Marii Dąbrowskiej,

12/ ulica Filtrowa,

13/ ulica Flisaków,

14/ ulica Garncarska,

15/ ulica Gęsia,

16/ ulica Glinki,

17/  ulica Goryczkowa,

18/ ulica Grzybieniowa,

19/ ulica Jabłoniowa,

20/ ulica Jarzębinowa,

21/ ulica Czereśniowa,

22/ ulica Jasna,

23/ ulica Jeziorna,

24/ ulica Kalinowa,

25/ ulica Kilińskiego,

26/ ulica Klubowa,

27/ ulica Komunalna,

28/ ulica Stanisława Konarskiego,

29/ ulica Konwaliowa,

30/ ulica Wojciecha Korczakowskiego,

31/ ulica Krecia,

32/ ulica Kręta,

33/ ulica Krótka,

34/ ulica Jana Lelewela,

35/ ulica Leśna,

36/  ulica Liliowa,

37/ ulica Lipowa,

38/ ulica Ludowa,

39/ ulica Łabędzia,

40/ ulica Łanowa,

41/ ulica Łąkowa,

42/ ulica Masztowa,

43/ ulica Mickiewicza,

44/ ulica Miłkowa,

45/ ulica Norwida,

46/ ulica Elizy Orzeszkowej,

47/ ulica Osiedlowa,

48/ ulica Pamięci Narodowej,

49/ ulica Pełnikowa,

50/ ulica Pensjonatowa,

51/ ulica Perstuńska,

52/ ulica Piwna,

53/ ulica Osiedle Polanica,

54/ ulica Porzeczkowa,

55/ ulica Prądzyńskiego,

56/  ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich,

57/ ulica Władysława Raginisa,

58/ ulica Retmańska,

59/ ulica Robotnicza,

60/ ulica Rosiczkowa,

61/ ulica Rysia,

62/ ulica Sadowa,

63/ ulica Sarnia,

64/ ulica Sasankowa,

65/ ulica Skrajna,

66/ ulica Słodowa,

67/ ulica Słoneczna,

68/ ulica Spacerowa,

69/ ulica Sportowa,

70/ ulica Stawy,

71/ ulica Storczykowa,

72/ ulica Straży Leśnej,

73/ ulica Studzieniczna,

74/ ulica majora Henryka Sucharskiego,

75/ ulica Ślepsk,

76/ ulica Śliwkowa,

77/ ulica Ukośna,

78/ ulica Widłakowa

79/ ulica Wilcza,

80/ ulica Wioślarska,

81/ ulica Wiśniowa,

82/ ulica Wrzosowa,

83/ ulica Wspólna,

84/ ulica Zacisze,

85/ ulica Zakątek,

86/ ulica Zawilcowa,

87/ ulica Zdrojowa,

88/ ulica Zielona,

89/ ulica Żabia,

90/ ulica Żeglarska,

91/ ulica Żytnia,

92/ ulica Żywiczna,

93/ ulica Rynek Zygmunta Augusta,

94/ droga łącząca drogę krajową nr 16 (Augustów-Sejny) z drogą

      wojewódzką nr 664 (Augustów-Lipsk).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-11-18