Uchwała Nr XVII/163/04

GGSSS SGS
 • Uchwała Nr XVII/163/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej.

   • Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz. 499; Nr 74, poz. 786; Nr 154, poz. 1802;
    z 2002 r. Nr 14, poz. 128; Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089; z 2003 r. Nr 57, poz. 507;
    Nr 130, poz. 1188; Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Utworzyć obwód głosowania Nr 15 w Szpitalu w Augustowie dla wyborców przebywających w tymże Szpitalu w dniu 13 czerwca 2004 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego - z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Augustowie, ul. Szpitalna 12.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Augustowa.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2004-04-22 11:03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-05-05