Uchwała Nr XX/197/04

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
GGSSS SGS
 • Uchwała nr XX/197/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 października 2004 r.

  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

   • Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, w wysokości 99% ceny nieruchomości.

    2. Traci moc Uchwała Nr IX/83/03 Rady Miasta Augustów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2004-11-03 8:38

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-05

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2004-11-05