Uchwała Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr I/3/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym Nr 3 w Augustowie z listy Nr 5 KW Platforma Obywatelska RP wskutek wyboru na burmistrza radnego Leszka Stanisława Cieślika.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-11-27

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2006-11-27