Uchwała Nr XVI/92/07

UCHWAŁA NR XVI/92/07
 • Uchwała Nr XVI/92/07

 • Rady Miejskiej w Augustowie

 1. 22 listopada 2007 r.

  • w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

    1. Uznając za nieuzasadnione wezwanie Państwa Bronisławy i Henryka Ostaszewskich do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, odmawia uchylenia uchwały Nr XXXVI/332/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu.

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

2007-11-22 12:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2007-11-22

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2007-11-22