UCHWAŁA NR XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Filipow

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2009-01-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2009-01-02