Uchwała Nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 grudnia 2009 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2009-12-16