Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolonariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2011-01-10

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2011-01-10