Uchwała Nr XXXIV/260/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 maja 2014 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pt.”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa”, nr POIS.09.03.00-00-011/13, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-05-21