Uchwała Nr XXXV/275/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-06-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-06-30