Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2015 r. - dalszy ciąg

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2015 r. - dalszy ciąg:

13. Uchwała nr XVII/148/15 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru;

14. Uchwała Nr XVII/149/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty od posiadania psów,

15. Uchwała Nr XVII/150/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

16. Uchwała Nr XVII/151/15 w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-12-10

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-10