UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DN.22.12.2015 R.

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVIII sesji RM w dn. 22.12.2015 r.: 1. Uchwałą Nr XVIII/152/15 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli; 2. Uchwała Nr XVIII/153/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 3. Uchwała Nr XVIII/154/15 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r.; 4. Uchwała Nr XVIII/155/15 w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok; 5. Uchwała Nr XVIII/156/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023; 6. Uchwała Nr XVIII/157/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025; 7. Uchwałą Nr XVIII/158/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2015-12-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-12-23