2016 r.

 • Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 r.

 • Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 • Uchwała Nr XX/175/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/175/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.

 • Uchwała Nr XX/176/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/176/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025.

 • Uchwała Nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2016 roku.

 • Uchwała Nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

 • Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r.

  2016-03-08 00:00:00

  Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 • Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 14 stycznia 2016 r.

  2016-01-19 00:00:00

  Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 14 stycznia 2016 r.: 1. Uchwała Nr XIX/159/16 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów; 2. Uchwała Nr XIX/160/16 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie; 3. Uchwała Nr XIX/161/16 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej p.n. „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”; 4. Uchwała Nr XIX/162/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018; 5. Uchwała Nr XIX/163/16 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.; 6. Uchwała Nr XIX/164/16 w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2022-01-20

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2017-01-16