2019 r.

 • Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r.

  2019-02-13 12:38:35

  Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.

  2019-02-01 07:57:27

  Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Miasta Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.:,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.

  2019-02-01 07:53:58

  Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustowa na lata 2019-2021

 • Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.

  2019-02-01 07:51:31

  Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

 • Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.

  2019-02-01 07:45:10

  Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2022-01-20

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2019-01-23