Uchwała Nr XIII/143/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XIII/143/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2019-08-06

Wprowadzający: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2019-08-06