2020 r.

 • Uchwała Nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:34:23

  Uchwała Nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

 • Uchwała Nr XXV/286/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:30:31

  Uchwała Nr XXV/286/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

 • Uchwała Nr XXV/285/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:27:13

  Uchwała Nr XXV/285/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów

 • Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:18:04

  Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • Uchwała Nr XXV/283/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:13:50

  Uchwała Nr XXV/283/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2020/2021

 • Uchwała Nr XXV/282/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:11:48

  Uchwała Nr XXV/282/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie" zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

 • Uchwała Nr XXV/281/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 10:02:55

  Uchwała Nr XXV/281/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowy ulicy Modrzewiowej, Tartacznej oraz wykonanie chodników przy ulicach Robotnicza, Klubowa, Jeziorna w Augustowie" zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

 • Uchwała Nr XXV/280/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 09:57:47

  Uchwała Nr XXV/280/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu

 • Uchwała Nr XXV/279/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 09:52:09

  Uchwała Nr XXV/279/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów

 • Uchwała Nr XXV/278/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r.

  2020-08-03 09:34:25

  Uchwała Nr XXV/278/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Wojewnik

Data wytworzenia: 2020-01-31

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2022-01-20

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2020-01-31