Uchwała Nr XVI/168/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Nr XVI/168/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2019-10-28

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2019-10-28