Zarządzenie Nr 81/03 z 25.09.2003 w sprawie harmonogramu reazliz. dochodów i wydatków w IV kwart.03

Zarządzenie Nr 58/2003

Zarządzenie Nr 81/03

Burmistrza Miasta Augustów

z dnia 25 września 2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w IV kwartale 2003 roku

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Przyjąć harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w IV kwartale 2003 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz

Miasta Augustów

/Leszek Cieślik/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Monika Podziewska

Data publikacji: 2003-12-04