Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na okres 2 dni lub odmowa wydania zezwolenia (zbyt późne złożenie kompletu dokumentów).
Kogo dotyczyPrzedsiębiorcy
Czas realizacji 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Wniosek, który powinien zawierać:
  - imię i nazwisko (-ka) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, nazwę firmy;
  - adres, siedziba firmy;
  - telefon kontaktowy;
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - formę sprzedaży: gastronomia, sprzedaż detaliczna;
  - miejsce sprzedaży i podawania;
  - dni i godziny sprzedaży napojów alkoholowych;
  - rodzaj zezwolenia, o które się ubiega (piwo, wino, wódka);
  - określenie organizatora imprezy;
  - podpis przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  - kopie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dowodem wpłaty;
  - zgoda organizatora imprezy na podawanie napojów alkoholowych.
Opłaty- Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo: 43.75 PLN
- Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 43.75 PLN
- Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu: 175.00 PLN
Tryb odwoławczyPrzedsiębiorcy przysługuje tryb odwoławczy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania Administracyjnego.
Podstawy prawne
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1119)

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Kapla

Data wytworzenia: 2018-09-03

Wprowadzający: Beata Kapla

Data modyfikacji: 2021-07-21

Opublikował: Beata Kapla

Data publikacji: 2013-10-28