Podatek leśny – informacje o płatnościach

Podatek leśny – informacje o płatnościach

Podatek leśny – informacje o płatnościach
Kogo dotyczyDo opłat z tytułu podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Czas realizacji-
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty-
Tryb odwoławczy-
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 888 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. , poz. 900 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne

przez https://moj.gov.pl/: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-14