Podatek od nieruchomości osób fizycznych - informacja o płatnościach

Podatek od nieruchomości osób fizycznych - informacja o płatnościach

Podatek od nieruchomości jest płatny zgodnie z decyzją organu podatkowego w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).
Kogo dotyczyDo opłat z tytułu podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów i posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.).
Czas realizacji-
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty-
Tryb odwoławczy-
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1170 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. , poz. 900 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne

przez https://moj.gov.pl/: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-14