Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobą prawną - informacja o płatności

Podatek od nieruchomości osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobą prawną - informacja o płatności

Podatek od nieruchomości ciążący na osobach prawnych lub na osobach fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi płatny jest na podstawie składanej każdego roku deklaracji.
Kogo dotyczyDo opłat z tytułu podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów i posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2015 z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).
Czas realizacji-
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty-
Tryb odwoławczy-
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 716 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późn. zm. )+
Formularze elektroniczne

przez https://moj.gov.pl/: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-14