Podatek rolny - informacje o płatnościach

Podatek rolny - informacje o płatnościach

Podatek rolny płatny jest zgodnie z decyzją organu podatkowego w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).
Kogo dotyczyDo opłat z tytułu podatku rolnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które w całości lub w części wydzierżawione zostały na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Czas realizacji-
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty-
Tryb odwoławczy-
Podstawy prawne
  • Ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1256 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. , poz. 900 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne

przez https://moj.gov.pl/: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2021-05-14