Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

w Urzędzie Miejskim w Augustowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany  Pan Tomasz Stankiewicz zamieszkały w Augustowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko inspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzędu Miejskiego w Augustowie, postanowiła wskazać do zatrudnienia Pana Tomasza Stankiewicza.

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, wykazał się wiedzą niezbędną do pracy na tym stanowisku oraz uzyskał wysoką liczbę punktów zarówno z testu kwalifikacyjnego i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Augustów, 24 maja 2023 r.                                                                  

                                                                                          Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                                           /-/

                                                                                               Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-05-25

Wprowadzający: Anna Stankiewicz

Data modyfikacji: 2023-05-25

Opublikował: Anna Stankiewicz

Data publikacji: 2023-05-25