Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Iwona Gutowska zamieszkała w Augustowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, postanowiła wskazać do zatrudnienia Panią Iwonę Gutowską.

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na tym stanowisku oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów z testu kwalifikacyjnego i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej łącznie.

 

Augustów, 27 lutego 2023 r.                                                           

                                                                                            Burmistrz Miasta Augustowa                                                                                                  

                                                                                                              /-/

                                                                                                  Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-02-28

Wprowadzający: Anna Stankiewicz

Data modyfikacji: 2023-05-25

Opublikował: Anna Stankiewicz

Data publikacji: 2023-02-28