Wyniki naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Augustowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Sianko zamieszkała w Augustowie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miejskim w Augustowie, postanowiła wskazać do zatrudnienia Panią Martę Sianko.

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na tym stanowisku oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów z testu kwalifikacyjnego i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej łącznie.

 

 

 

 

 

 

Augustów, 29 maja 2024 r.                                                   Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                                           /-/

                                                                                              Mirosław Karolczuk

   

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2024-05-29

Wprowadzający: Anna Stankiewicz

Data modyfikacji: 2024-05-31

Opublikował: Anna Stankiewicz

Data publikacji: 2024-05-31