Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

 

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie do zatrudnienia na stanowisku wybrano:

Panią Joannę Stefanowską, zam. w Augustowie

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat wybrany na stanowisko objęte naborem spełnia wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego naboru Pani Joanna Stefanowska uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej bardzo wysoką liczbę punktów. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pani Joanna Stefanowska posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                                           /-/

                                                                                               Mirosław Karolczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2024-03-29

Wprowadzający: Anna Stankiewicz

Data modyfikacji: 2024-03-29

Opublikował: Anna Stankiewicz

Data publikacji: 2024-03-29