decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Augustów, dnia 9 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GKRiOŚ.6220.5.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Augustów na działce o numerze ewidencyjnym 1911/1, obręb 1 położonej w Augustowie przy ul. Mazurskiej.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 02.

                                                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2018-10-09