decyzja odmawiająca okreslenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

Augustów, dnia 19 grudnia 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 r. na wniosek osoby fizycznej po ponownym rozpatrzeniu została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań Nr GKRiOŚ.6220.11.2017.18 dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych na działce o numerze ewidencyjnym 739/4 położonej w Augustowie przy ulicy Magazynowej, obręb 1

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 02.

                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-12-19

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2018-12-19

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2018-12-19