decyzja środowiskowa

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

4/2016

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja środowiskowa

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja - stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na naprawie uszkodzonych elementów śluzy Przewięź w km 43 + 500 Kanału Augustowskiego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.1.2016.TP

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

04. 04.2016

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

05.04.2016

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży), mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2016

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.04.2016

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Trzaskowska

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2016-04-07