decyzja zezwalająca na wycięcie drzew

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

20/2016

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja na usunięcie drzew

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja -zezw. na usunięcie 1 drzewa świerk. Drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6131.10.2016.

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

12. 04. 2016

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.04.2016

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 tel. 876438056, mail: Krystyna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

19/2016

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.04.2016

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Trzaskowska

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2016-04-29

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2016-04-29