Informacja z realizacji programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów w 2022 r.

Informacja z realizacji programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów w 2022 r.

 

W 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęły 33 wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów. 11 wniosków dotyczyło nowo wybudowanych budynku, a 22 wnioski dotyczyły trwałej likwidacji i wymiany źródła ciepła.

Do realizacji zadania zakwalifikowano 33 wnioski, na łączną kwotę dotacji 231.000,00 zł.

W 2022 r. podpisano 33 umowy, z czego:

  • 1 na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej na kwotę - 7.000,00 zł,
  • 5 na podłączenie do sieci gazowej na kwotę 35.000,00 zł,
  • 27 na instalację pompy ciepła na kwotę 189.000,00 zł. 

 

Zadanie

 

Podpisane umowy

 

Umowy

zrealizowane

 

Łączna kwota dotacji (zł)

Podłączenie do miejskiej sieci cieplnej

1

1

7.000,00

 

Podłączenie do sieci  gazowej

5

 

5

 

35.000,00

Instalacja pompy ciepła

27

27

189.000,00

Łącznie

33

33

231.000,00

 

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                                          Sławomir Sieczkowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-01-13

Wprowadzający: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2023-01-13

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2023-01-13