OCENA SANITARNA WODY

OCENA SANITARNA WODY  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537),
§ 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu
16.05.2023 r. z  Wodociągu Augustów,

stwierdza, że: woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Data wytworzenia: 2023-05-26

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2023-05-26

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2023-05-26