Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GKRiOŚ.6220.7.2019

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji mebli „METRO” wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 717/17 położonej w Augustowie przy ulicy Usługowej.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-07-18

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-07-29

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-07-29