postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

32/2016

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

Odmowa wszczęcia postępowania

4

Nazwa dokumentu

Nie dotyczy

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza w Augustowie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Miasto Augustów

7

Znak sprawy

GKR i OŚ.6220.20.2016

8

Dokument wytworzył

Krystyna Trzaskowska

9

Data dokumentu

24.11.2016

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Augustowa

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.11.2016

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski, wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Augustowie p. nr 103 ( budynek Straży Pożarnej) tel. 876438056, mail: Krystna.trzaskowska@urzad.augustow.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

31/2016

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.12.2016

17

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Nie dotyczy

18

Uwagi

Nie dotyczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Krystyna Trzaskowska

Data publikacji: 2016-12-29