postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Augustów, 26 września 2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017, poz.1405 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 25 września 2018 r. na wniosek osoby fizycznej, zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie myjni samochodowej 6-cio stanowiskowej z kontenerem, na działce o numerze ewidencyjnym 4003/1 położonej w Augustowie przy ulicy Wypusty, obręb 3.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim
w Augustowie ul. Nowomiejska nr 41 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( pokój nr 02 ).

 

                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2018-09-26