Decyzja na wycięcie drzew

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

12

2

Zakres przedmiotowy decyzji

Zezwolenie na usunięcie drzew- szt. 8

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7635-16/07

4

Data wydania

2007.03.05

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Augustów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

British American Tobacco S.A.

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji

19

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój nr 1

Tel. 0876434218

9

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu sprawy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-03-05

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2007-03-05