Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Augustów, dnia 15 kwietnia 2019 r.

GKRiOŚ.6220.4.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dystrybutora oleju napędowego dla samochodów ciężarowych na działce o numerze ewidencyjnym 4120/7 położonej w Augustowie, obręb 3.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-04-12

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-04-15