zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Augustów, dnia 24 lipca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadamia się że w dniu 23 lipca 2018 r. organ Gminy Miasta Augustów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Augustów na działce o numerze ewidencyjnym 1911/1 położonej w Augustowie przy ulicy Mazurskiej, obręb 1 z wniosku PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Wskazana w piśmie data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznym udostępnienia w BIP.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie ogłoszenia i wszczęcia postępowania.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2018-07-24