Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GKRiOŚ.6220.7.2019                                                                                                                                                                                   Augustów, 24 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego przez udostępnienie pisma w BIP Gminy Miasta Augustów

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadamia się, że w dniu 5 czerwca 2019r. organ Gminy Miasto Augustów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zakładu produkcji mebli „METRO” wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 717/17 położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej obręb 1.

Wskazana w piśmie data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznym udostępnienia w BIP.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie ogłoszenia i wszczęcia postępowania.

Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-06-24

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-06-25

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-06-25