Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                                Augustów, 19 czerwca 2020 r.

GKRiOŚ.6220.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego przez udostępnienie pisma w BIP Gminy Miasta Augustów

 

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadamia się, że w dniu 12 maja 2020 r. organ Gminy Miasto Augustów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na

- przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego „FMD2 Innowacje” o część magazynową produktu gotowego, tzw. „bufor produkcji”,

- przebudowie i rozbudowie magazynu nr 3 o zewnętrzną windę oraz obudowaną rampę z likwidacją istniejącej rampy

na działce ewidencyjnej nr 1152/34 obręb 4 przy ul. Tytoniowej w Augustowie.

Wskazana w piśmie data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznym udostępnienia w BIP.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie ogłoszenia i wszczęcia postępowania.

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-06-22