Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Augustów, dnia  28 lipca 2020 r.

GKRiOŚ.6220.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

   - przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego „FMD2 Innowacje” o część magazynową produktu gotowego, tzw. „bufor produkcji”,

- przebudowie i rozbudowie magazynu nr 3 o zewnętrzną windę oraz obudowaną rampę z likwidacją istniejącej rampy

na działce ewidencyjnej nr 1152/34 obręb 4 przy ul. Tytoniowej w Augustowie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 Burmistrz Miasta Augustowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2020-07-28

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2020-07-29

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2020-07-29